Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

20°

-

8

Februari

54%

20°

-

10

Mars

43%

20°

-

14

April

31%

19°

-

19

Maj

28%

19°

-

21

Juni

24%

18°

-

21

Juli

27%

17°

-

21

Augusti

29%

18°

-

20

September

34%

18°

-

18

Oktober

38%

19°

-

20

November

45%

19°

-

18

December

57%

20°

-

12