Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

24°

-

9

Februari

48%

24°

-

11

Mars

35%

24°

-

16

April

28%

24°

-

22

Maj

26%

23°

-

25

Juni

20%

21°

-

26

Juli

24%

21°

-

26

Augusti

26%

22°

-

24

September

34%

22°

-

22

Oktober

34%

23°

-

21

November

40%

23°

-

19

December

51%

23°

-

13