Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

18°

-

9

Februari

53%

18°

-

11

Mars

41%

18°

-

14

April

28%

17°

-

20

Maj

26%

16°

-

21

Juni

21%

16°

-

22

Juli

27%

15°

-

22

Augusti

30%

16°

-

22

September

31%

16°

-

20

Oktober

30%

16°

-

20

November

38%

16°

-

17

December

52%

17°

-

12