Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

20°

-

8

Februari

55%

20°

-

10

Mars

45%

20°

-

13

April

34%

20°

-

18

Maj

33%

20°

-

16

Juni

34%

19°

-

12

Juli

40%

19°

-

10

Augusti

40%

19°

-

10

September

40%

19°

-

12

Oktober

39%

19°

-

19

November

45%

19°

-

17

December

57%

20°

-

12