Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

-

2

Februari

63%

-

3

Mars

63%

11°

-

3

April

61%

20°

-

5

Maj

64%

27°

-

6

Juni

61%

30°

-

10

Juli

51%

31°

-

14

Augusti

56%

30°

-

12

September

64%

26°

-

7

Oktober

65%

19°

-

6

November

63%

10°

-

4

December

63%

-

2