Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

59%

5

Februari

59%

5

Mars

60%

5

April

57%

14°

8

Maj

58%

20°

14°

8

Juni

53%

24°

19°

10

Juli

45%

26°

23°

15

Augusti

54%

28°

26°

12

September

59%

24°

24°

9

Oktober

62%

19°

21°

8

November

60%

11°

16°

6

December

59%

11°

6