Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-

5

Februari

30%

10°

-

5

Mars

33%

15°

-

10

April

38%

21°

-

12

Maj

40%

26°

-

13

Juni

44%

29°

-

11

Juli

47%

31°

-

13

Augusti

52%

31°

-

12

September

35%

25°

-

15

Oktober

34%

20°

-

14

November

32%

14°

-

12

December

32%

-

7