Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

-3°

-

4

Februari

63%

-

4

Mars

63%

-

5

April

60%

14°

-

9

Maj

60%

20°

-

10

Juni

54%

24°

-

13

Juli

44%

27°

-

18

Augusti

51%

28°

-

15

September

61%

24°

-

10

Oktober

63%

17°

-

9

November

57%

-

7

December

56%

-

4