Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-

16

Februari

15%

-

15

Mars

18%

13°

-

19

April

23%

19°

-

21

Maj

30%

24°

-

20

Juni

35%

27°

-

17

Juli

55%

30°

-

13

Augusti

55%

30°

-

14

September

46%

26°

-

11

Oktober

36%

21°

-

14

November

33%

15°

-

14

December

28%

10°

-

14