Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

16

Februari

16%

-

15

Mars

17%

14°

-

19

April

23%

20°

-

21

Maj

30%

24°

-

19

Juni

35%

28°

-

17

Juli

56%

31°

-

13

Augusti

55%

30°

-

14

September

47%

27°

-

10

Oktober

37%

21°

-

14

November

34%

16°

-

14

December

29%

11°

-

14