Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

-20°

-

6

Februari

68%

-14°

-

5

Mars

66%

-4°

-

5

April

55%

-

8

Maj

53%

17°

-

10

Juni

54%

23°

-

14

Juli

50%

25°

-

17

Augusti

51%

22°

-

16

September

51%

16°

-

12

Oktober

58%

-

7

November

55%

-10°

-

8

December

49%

-20°

-

9