Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

16

Februari

20%

-

15

Mars

28%

13°

-

15

April

33%

19°

-

17

Maj

31%

22°

-

20

Juni

30%

25°

-

19

Juli

43%

28°

-

14

Augusti

48%

28°

-

15

September

31%

23°

-

17

Oktober

23%

18°

-

19

November

21%

13°

-

18

December

18%

-

16