Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

-

15

Februari

19%

-

14

Mars

27%

15°

-

15

April

33%

20°

-

16

Maj

31%

24°

-

19

Juni

30%

26°

-

18

Juli

44%

30°

-

14

Augusti

48%

30°

-

14

September

31%

25°

-

16

Oktober

22%

19°

-

19

November

20%

14°

-

17

December

17%

-

15