Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

12

Februari

20%

10°

-

11

Mars

25%

16°

-

13

April

32%

22°

-

15

Maj

33%

25°

-

17

Juni

37%

28°

-

15

Juli

47%

32°

-

14

Augusti

52%

32°

-

13

September

33%

27°

-

15

Oktober

27%

21°

-

18

November

24%

16°

-

17

December

21%

10°

-

14