Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

15

Februari

35%

-

14

Mars

37%

-

16

April

37%

-

17

Maj

36%

13°

-

19

Juni

39%

17°

-

18

Juli

46%

19°

-

16

Augusti

45%

18°

-

17

September

44%

15°

-

14

Oktober

38%

10°

-

13

November

31%

-

15

December

30%

-

14