Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-1°

-

15

Februari

38%

-

14

Mars

38%

-

16

April

38%

-

17

Maj

37%

12°

-

19

Juni

40%

15°

-

18

Juli

48%

18°

-

16

Augusti

46%

17°

-

17

September

44%

14°

-

14

Oktober

39%

-

13

November

34%

-

14

December

34%

-

14