Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

14

Februari

30%

-

13

Mars

35%

-

15

April

37%

12°

-

16

Maj

38%

17°

-

18

Juni

41%

20°

-

17

Juli

46%

23°

-

17

Augusti

46%

22°

-

17

September

44%

18°

-

13

Oktober

34%

13°

-

12

November

24%

-

14

December

20%

-

14