Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

11

Februari

40%

-

11

Mars

42%

-

13

April

41%

13°

-

15

Maj

39%

17°

-

18

Juni

44%

21°

-

16

Juli

51%

24°

-

14

Augusti

50%

23°

-

15

September

48%

20°

-

12

Oktober

43%

14°

-

12

November

36%

-

13

December

39%

-

11