Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

16

Februari

36%

-

15

Mars

38%

-

16

April

37%

-

18

Maj

37%

12°

-

19

Juni

38%

16°

-

18

Juli

44%

18°

-

18

Augusti

44%

18°

-

19

September

46%

15°

-

14

Oktober

42%

10°

-

13

November

33%

-

15

December

31%

-

15