Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-1°

-

15

Februari

36%

-

14

Mars

37%

-

16

April

37%

-

18

Maj

36%

12°

-

19

Juni

38%

15°

-

18

Juli

45%

18°

-

17

Augusti

44%

17°

-

18

September

44%

14°

-

14

Oktober

39%

10°

-

13

November

33%

-

15

December

32%

-

15