Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

32°

-

1

Februari

69%

34°

-

4

Mars

61%

35°

-

4

April

59%

33°

-

7

Maj

58%

32°

-

12

Juni

50%

30°

-

13

Juli

41%

28°

-

16

Augusti

39%

28°

-

18

September

46%

28°

-

17

Oktober

56%

30°

-

12

November

71%

32°

-

4

December

72%

32°

-

1