Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

29°

-

8

Februari

47%

30°

-

9

Mars

42%

30°

-

10

April

45%

30°

-

11

Maj

36%

29°

-

6

Juni

32%

26°

-

1

Juli

24%

24°

-

0

Augusti

19%

25°

-

3

September

16%

26°

-

3

Oktober

21%

28°

-

9

November

30%

29°

-

12

December

30%

29°

-

10