Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

20%

-25°

-

9

Februari

38%

-19°

-

8

Mars

49%

-7°

-

7

April

50%

-

5

Maj

49%

14°

-

9

Juni

45%

20°

-

12

Juli

45%

22°

-

13

Augusti

44%

19°

-

11

September

37%

11°

-

10

Oktober

26%

-1°

-

12

November

21%

-15°

-

12

December

12%

-22°

-

12