Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-13°

-

6

Februari

46%

-9°

-

5

Mars

45%

-2°

-

5

April

54%

-

5

Maj

57%

18°

-

7

Juni

57%

22°

-

10

Juli

63%

25°

-

11

Augusti

63%

24°

-

9

September

47%

17°

-

9

Oktober

47%

10°

-

5

November

35%

-2°

-

5

December

33%

-10°

-

7