Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-12°

-

6

Februari

46%

-8°

-

5

Mars

46%

-2°

-

5

April

54%

10°

-

5

Maj

56%

18°

-

8

Juni

58%

22°

-

9

Juli

66%

25°

-

9

Augusti

65%

24°

-

7

September

51%

18°

-

6

Oktober

50%

11°

-

5

November

36%

-1°

-

5

December

35%

-10°

-

6