Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-6°

-

15

Februari

36%

-4°

-

12

Mars

37%

-

12

April

40%

11°

-

12

Maj

46%

18°

-

13

Juni

48%

23°

-

13

Juli

52%

26°

-

13

Augusti

48%

24°

-

13

September

43%

19°

-

12

Oktober

37%

13°

-

13

November

23%

-

14

December

22%

-2°

-

16