Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-21°

-1°

10

Februari

40%

-21°

-1°

9

Mars

45%

-17°

-1°

9

April

45%

-7°

-1°

10

Maj

30%

-1°

12

Juni

36%

10

Juli

40%

12°

11

Augusti

35%

11°

14

September

24%

15

Oktober

16%

19

November

12%

-5°

20

December

12%

-14°

-1°

15