Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-6°

-

13

Februari

43%

-4°

-

11

Mars

44%

-

11

April

45%

11°

-

11

Maj

49%

18°

-

13

Juni

52%

24°

-

12

Juli

58%

26°

-

12

Augusti

54%

25°

-

12

September

46%

20°

-

12

Oktober

40%

13°

-

12

November

28%

-

14

December

29%

-3°

-

14