Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-8°

-

16

Februari

37%

-6°

-

13

Mars

39%

-

12

April

43%

-

12

Maj

47%

17°

-

13

Juni

47%

22°

-

15

Juli

52%

24°

-

14

Augusti

47%

22°

-

15

September

39%

17°

-

15

Oktober

31%

10°

-

15

November

20%

-

17

December

21%

-6°

-

17