Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-6°

-

14

Februari

38%

-4°

-

11

Mars

41%

-

11

April

44%

10°

-

10

Maj

45%

18°

-

12

Juni

47%

23°

-

12

Juli

53%

26°

-

11

Augusti

48%

24°

-

11

September

41%

19°

-

11

Oktober

35%

12°

-

12

November

23%

-

14

December

23%

-4°

-

15