Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-16°

-

14

Februari

41%

-13°

-

11

Mars

39%

-7°

-

12

April

38%

-

11

Maj

41%

-

12

Juni

39%

15°

-

17

Juli

41%

19°

-

19

Augusti

42%

17°

-

17

September

26%

11°

-

20

Oktober

22%

-

16

November

21%

-5°

-

16

December

27%

-14°

-

15