Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-21°

-1°

10

Februari

40%

-22°

-2°

9

Mars

46%

-17°

-1°

8

April

47%

-8°

-1°

9

Maj

31%

-1°

11

Juni

36%

9

Juli

41%

12°

10

Augusti

37%

11°

13

September

24%

14

Oktober

17%

19

November

13%

-6°

19

December

11%

-14°

-1°

14