Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

15

Februari

36%

13

Mars

41%

13

April

48%

12°

13

Maj

52%

18°

12

Juni

58%

24°

15°

11

Juli

62%

27°

20°

9

Augusti

59%

26°

22°

10

September

50%

22°

19°

11

Oktober

43%

15°

14°

12

November

28%

13

December

24%

15