Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-9°

12

Februari

42%

-7°

10

Mars

42%

-1°

10

April

48%

9

Maj

48%

13°

10

Juni

50%

16°

12

Juli

54%

19°

12

Augusti

52%

19°

13°

12

September

38%

15°

13°

14

Oktober

30%

13

November

21%

12

December

25%

-6°

12