Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

22%

-31°

-

3

Februari

43%

-31°

-

3

Mars

53%

-28°

-

2

April

58%

-17°

-

4

Maj

43%

-6°

-

5

Juni

43%

-

3

Juli

47%

11°

-

7

Augusti

37%

-

8

September

24%

-

8

Oktober

23%

-9°

-

8

November

25%

-19°

-

4

December

10%

-26°

-

3