Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

13%

-23°

-2°

7

Februari

30%

-24°

-2°

6

Mars

44%

-23°

-2°

6

April

51%

-14°

-2°

7

Maj

40%

-4°

-1°

10

Juni

38%

-1°

7

Juli

40%

7

Augusti

35%

10

September

29%

13

Oktober

25%

-5°

15

November

19%

-14°

-1°

12

December

9%

-21°

-1°

8