Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-2°

17

Februari

36%

-2°

14

Mars

38%

14

April

39%

13

Maj

44%

16°

13

Juni

47%

21°

12

Juli

50%

24°

13°

11

Augusti

52%

24°

14°

10

September

45%

19°

14°

11

Oktober

41%

13°

12°

13

November

30%

15

December

24%

18