Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-2°

-

14

Februari

33%

-2°

-

12

Mars

31%

-

14

April

32%

-

13

Maj

35%

12°

-

15

Juni

38%

17°

-

14

Juli

43%

21°

-

13

Augusti

42%

21°

-

13

September

37%

16°

-

14

Oktober

30%

10°

-

15

November

25%

-

15

December

25%

-

15