Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-2°

14

Februari

35%

-3°

12

Mars

33%

13

April

33%

12

Maj

37%

10°

13

Juni

41%

16°

12

Juli

47%

20°

10°

11

Augusti

45%

20°

13°

12

September

38%

15°

11°

13

Oktober

31%

10°

14

November

25%

15

December

25%

15