Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

-3°

-

17

Februari

37%

-3°

-

14

Mars

33%

-

16

April

33%

-

15

Maj

38%

12°

-

14

Juni

41%

17°

-

14

Juli

48%

22°

-

13

Augusti

46%

21°

-

14

September

39%

16°

-

14

Oktober

32%

10°

-

16

November

26%

-

16

December

27%

-

18