Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

17%

21

Februari

24%

19

Mars

26%

22

April

33%

20

Maj

34%

12°

19

Juni

30%

14°

11°

18

Juli

29%

16°

12°

17

Augusti

32%

16°

13°

18

September

28%

14°

12°

20

Oktober

20%

10°

10°

25

November

18%

22

December

15%

22