Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-9°

-

10

Februari

42%

-6°

-

7

Mars

45%

-

7

April

55%

10°

-

6

Maj

55%

18°

-

9

Juni

55%

21°

-

12

Juli

60%

23°

-

13

Augusti

60%

23°

-

11

September

48%

17°

-

9

Oktober

49%

10°

-

5

November

36%

-1°

-

7

December

32%

-8°

-

9