Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-8°

-

9

Februari

42%

-5°

-

7

Mars

46%

-

6

April

55%

10°

-

5

Maj

55%

18°

-

9

Juni

55%

21°

-

12

Juli

60%

23°

-

12

Augusti

60%

22°

-

10

September

48%

17°

-

9

Oktober

49%

11°

-

5

November

36%

-

6

December

33%

-7°

-

7