Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

23°

24°

11

Februari

67%

23°

23°

9

Mars

71%

25°

24°

9

April

72%

26°

25°

7

Maj

66%

28°

26°

13

Juni

61%

30°

28°

17

Juli

67%

31°

29°

19

Augusti

67%

31°

30°

20

September

61%

31°

29°

20

Oktober

64%

29°

28°

18

November

66%

26°

26°

12

December

64%

24°

24°

11