Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

26%

31°

-

25

Februari

25%

31°

-

22

Mars

30%

31°

-

24

April

33%

31°

-

20

Maj

37%

31°

-

15

Juni

44%

30°

-

11

Juli

55%

31°

-

9

Augusti

47%

32°

-

8

September

42%

32°

-

12

Oktober

39%

32°

-

16

November

38%

32°

-

18

December

30%

31°

-

23