Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

32°

-

17

Februari

60%

32°

-

19

Mars

60%

32°

-

23

April

56%

30°

-

24

Maj

53%

29°

-

26

Juni

48%

27°

-

25

Juli

50%

26°

-

26

Augusti

57%

27°

-

22

September

59%

28°

-

19

Oktober

67%

30°

-

14

November

71%

32°

-

14

December

64%

32°

-

16