Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

28°

-

21

Februari

44%

28°

-

19

Mars

50%

28°

-

16

April

55%

27°

-

10

Maj

56%

25°

-

9

Juni

58%

24°

-

7

Juli

61%

24°

-

8

Augusti

61%

25°

-

7

September

48%

26°

-

9

Oktober

45%

26°

-

15

November

47%

28°

-

16

December

38%

27°

-

19