Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

31°

-

19

Februari

61%

31°

-

20

Mars

55%

30°

-

26

April

54%

30°

-

25

Maj

51%

28°

-

28

Juni

48%

27°

-

27

Juli

44%

26°

-

28

Augusti

50%

27°

-

24

September

61%

28°

-

21

Oktober

68%

30°

-

15

November

69%

31°

-

13

December

64%

31°

-

16