Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

30°

-

19

Februari

51%

30°

-

20

Mars

51%

30°

-

26

April

47%

28°

-

25

Maj

42%

27°

-

27

Juni

41%

25°

-

26

Juli

38%

24°

-

27

Augusti

46%

25°

-

23

September

55%

26°

-

20

Oktober

63%

29°

-

15

November

67%

31°

-

14

December

61%

31°

-

17