Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

29°

28°

20

Februari

63%

29°

28°

20

Mars

54%

29°

28°

26

April

52%

28°

28°

25

Maj

51%

27°

28°

29

Juni

49%

27°

27°

28

Juli

47%

26°

26°

29

Augusti

48%

26°

26°

25

September

58%

27°

26°

23

Oktober

66%

28°

26°

16

November

72%

29°

27°

15

December

67%

29°

27°

17